Als gezondheidszorg onbetaalbaar wordt

Ik wil beginnen met het maken van een onderscheid tussen gezondheidszorg en geneeskunde. Gezondheidszorg is erop gericht het lichaam zo gezond mogelijk te houden en kleine verstoringen terug in balans te brengen en geneeskunde is de andere kant van het spectrum, als gezondheid afwezig is.

De relatie tussen armoede en gezondheid

De situatie van mensen die in armoede leven wijkt in veel opzichten af van mensen die welvarender zijn. Volwassenen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaak te maken met chronische stress, ongezonde leefstijl, chronische ziekte, maar ook vaak psychsociale problemen.

Door verbanden over en weer ligt het risico van een negatieve spiraal op de loer. Een negatieve spiraal die vaak moeilijk doorbroken kan worden, juist doordat er op meerdere levensdomeinen tegelijk problemen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van een baan of een scheiding. De financiële zorgen die daarbij kunnen ontstaan kunnen leiden tot allerlei andere problemen zoals psychosociale problemen en ziekte.

Armoede kan iedereen overkomen. Life events als verlies van werk of een scheiding kunnen een belangrijke rol spelen bij het verslechteren van de financiële situatie van een persoon of huishouden. Er is dan geen ruimte meer voor aanvullende verzekeringen, workshops of biologische voeding.

Het is mij ook overkomen…. en het heeft mij jaren en een groot deel van mijn gezondheid gekost om hier weer uit te klimmen. Gelukkig was ik altijd al heel erg goed met Google en ik begon mezelf op te leiden. Wat mij is overkomen is voor mij echter een motivator geworden.

Ik geloof dat echte gezondheidszorg gebaseerd is op een fundament van wederzijds respect en wederzijdse hulp – solidariteit, niet op liefdadigheid! Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat we elkaar helpen gezonder worden.

  • Beweging
  • Gezonde voeding
  • Natuurlijke middelen
  • Sociale contacten
  • Empowerment

Wildplukken en koken/medicijnen leren maken ermee slaat vier vliegen in een klap. Mensen komen in beweging, er is sociale activatie, ze doorbreken een beperkende manier van denken en het is zo enorm krachtig als ze zelf hun gezondheid terug in eigen handen kunnen nemen.

Met de natuur als leverancier kijken we naar hoe we onze voeding weer ons medicijn kunnen laten worden, en wat is hiervan kosteloos in de natuur te vinden. Hoe maken we natuurlijke remedies van wilde kruiden of kruiden die we zelf kunnen kweken.

Maar heel eerlijk het is een beetje een elitedingetje geworden als ik naar de prijzen kijk die er voor kruidenworkshops of wildplukwandelingen wordt gevraagd, kan dat nu echt niet anders? Is het nu niet veel belangrijker dat we allemaal gezonder worden?

Ik werd hierin geïnspireerd door een tweetal prachtige initiatieven
Eigen Krachtvoer en Herbalista en stapje voor stapje ga ik beginnen om mijn plannen vorm te geven.