photo of women stretching together

Wat is Personal Training nou eigenlijk en bedoelt iedereen hetzelfde daarmee? Als je denkt aan personal trainers Dan denk je al snel aan super strakke getrainde lijven en een onmetelijke dosis energie.

Als je dat zoekt, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Mijn eigen conditie is een work in progress door COPD, maar er zit progressie in. Ik verwacht geen wonderen op korte termijn maar heb een lange termijn visie. Dit kan dus in de praktijk betekenen dat ik voor jou een professioneel training programma kan opstellen die voor mijzelf (nog) niet haalbaar is.


Definitie van Personal Trainer
Personal Trainer bevat het woord “Personal” en “Trainer”. Een trainer is iemand die op professionele basis mensen of dieren helpt om bepaalde vaardigheden aan te leren en prestaties helpt te verbeteren. Het woord “Personal” wat vertaald in het Nederlands “Persoonlijk” betekent, geeft aan dat dit dus op een persoonlijke manier gebeurd. Het meest persoonlijk is dus op een individuele basis. Dit betekent in de praktijk dus dat er een training op maat gegeven wordt aan 1 persoon.

Hieruit kunnen we concluderen dat het begrip Personal Trainer eigenlijk een heel breed omvattende term is. Het kan namelijk gaan om diverse soorten vaardigheden en prestaties en hoeft dus niet specifiek gericht te zijn op het verbeteren van fysieke vaardigheden of sportprestaties.Ik hanteer daarom de volgende definitie van Personal Trainer: Een Personal Trainer is een professional die mensen op individuele basis helpt hun gezondheid te optimaliseren, fitheid en prestatieniveau te verbeteren.

Werkzaamheden van de Beweegcoach/Personal Trainer:

 • Samen stellen en implementeren van veilige, effectieve training en/of activiteitenprogramma’s voor relatief gezonde mensen of in ieder geval een medische verklaring hebben dat ze mogen gaan sporten.
 • Uitvoeren van een intakegesprek waarbij de gezondheidsrisico’s en belastbaarheid bepaald wordt om te bepalen of het nodig is dat de persoon allereerst doorverwezen dient te worden naar een medisch specialist alvorens men met de sportactiviteiten kan starten en/of om te kunnen bepalen of er contra-indicaties zijn waar men rekening mee dient te houden tijdens het sporten.
 • Afnemen van passende en wetenschappelijk onderbouwde fitheidstesten en metingen in relatie tot de belastbaarheid en doelstelling(en) van de klant.
 • Het helpen bij het stellen en behalen van realistische fitheid doelstelling(en)
 • Het aanleren, uitleggen en verklaren van de juiste trainingstechnieken en methoden
 • Mensen kunnen motiveren om te starten met een beweging/sport programma en vol te kunnen blijven houden.
 • Het samenstellen van op de persoon afgestemde, gestructureerd en progressief opgebouwd training en/of bewegingsplan
 • Educatie en informatie geven aan de klant over fitness en gezondheid relaterende onderwerpen die helpen bij het realiseren van gezondheid bevorderend gedrag en het succesvol uitvoeren van training en/of bewegingsplan.
 • Handelt altijd professioneel, integer en respectvol
 • Weet en herkent wat valt binnen de werkzaamheden als Personal Trainer en verwijst wanneer nodig altijd door naar een medisch specialist
 • Is voorbereidt op noodsituaties en reageert adequaat wanneer deze zich voordoen

En zo heeft ook iedere personal trainer zijn/haar eigen stijl van trainen. Ik richt me vooral op functioneel bewegen en intermitterend wandelen.

Mijn stijl is confronterend maar zacht. Ik beweeg zelf het liefst in de natuur en met zo min mogelijk tools, jouw eigen lichaam is naar mijn mening de mooiste tool die je hebt en geeft altijd het tempo aan.